Apotheekhoudend huisartsenpraktijk Boekelo


 

Er is één [ huisartsenpraktijk ] in Boekelo. Hier vindt u alles wat een huisarts kan bieden, plus ook een eigen apotheek.


Wie werken er in onze praktijk?                   

 

 • het huisartsenteam bestaat vanaf 1 juli 2016 uit: dokter van Rozen, Berghuis, Kampman en Ufkes. De nieuwe praktijkhouder per 1 juli 2016 is dokter van Rozen. Vier heren.

 

 • Op 1 juli 2016 is er een praktijk overdracht
 • Zie  de pagina "De nieuwe praktijkhouder per 1 juli 2016 is dokter van Rozen"

 

We verwachten dat de volledige praktijk zo goed mogelijk voortgezet gaat worden en hebben daar na een jaar voorbereiding ook alle reden toe. Onwennigheden zijn er altijd in de opstartfase.

De medische gegevens blijven in de praktijk; de artsen Berghuis, Kampman, Ufkes en de nieuwe praktijkhouder van Rozen zijn al goed thuis in de praktijk. 


 • Ons personeel:
 • vier doktersassistentes
 • zes apothekersassistentes, waarvan twee in tijdelijke aanstelling
 • een praktijkmanager
 • vier gedetacheerde praktijkverpleegkundigen. Deze zijn gespecialiseerd in de diabetes, ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg
 • laboratoriumpersoneel

NB kijk ook eens op de pagina "ons team".

gebouw       

De [ praktijkruimte ] is meegegroeid.
We zitten nu in het Medisch Centrum de Windmolen, aan de Windmolenweg in Boekelo. 
Wie zitten er nog  meer in het centrum?

 • fysiotherapie Boekelo
 • consultatie bureau/thuiszorg van LIVIO
 • podotherapie Wender
 • oefentherapie Cesar
 • trombosedienst ASCON


Er is [ parkeerruimte ] voor en achter het pand.
Met de lift kan de kinderwagen en mindervalide ook boven komen. Want de huisartsen zitten op de eerste verdieping.
Er is een AED (een reanimatieapparaat) aanwezig met getraind personeel.


[ Doelstelling ] :

 • We richten ons op de individuele patiënt(e).
 • Met aandacht voor het gezin, beroep en hobby.
 • We zoeken samen naar passende adviezen. Vaak heeft de patiënt(e) voor een deel zelf de mogelijkheden om te herstellen. Die zullen we het eerst aanspreken. Het kan niet de bedoeling zijn om afhankelijk te worden van hulp. We willen voorzichtig zijn met medicatie en hulpmiddelen.


 

 • We willen goed toegankelijk zijn
 • De privacy moet te allen tijde gewaarborgd zijn.
 • De informatie naar de betrokkenen moet duidelijk zijn. We werken aan een overzichtelijk (elektronisch) dossier. Zo kan er snel en doelgerichte hulp geboden worden.


 

 • Het centrum moet een prettige plek binnen Boekelo zijn.